หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขออนุมัติการเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
บรรยายสรุปการประชุม อปท.สัญจร (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561) [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 71  
 
ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 59  
 
หนองตูมใสสะอาด [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
โครงการ ปปช 2560-2564 [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 59  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) [ 4 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 95  
 
  (1)