หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ตำบลหนองตูม มาจากชื่อไม้ยืนต้น มีลักษณะใบเล็ก ยาวรี มีผลใช้ทำยาสมุนไพร สามารถรับประทานได้ มียางเหนียวใช้แทนกาว ขึ้นอยู่รอบหนองน้ำใกล้วัดหนองตูม ปัจจุบันไม่มีต้นไม้ชนิดนี้อยู่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2539
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 33 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากอำเภอกงไกรลาศ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,000 ไร่
 
ประชากรทั้งสิ้น         5,651       คน      ประกอบด้วย
ชาย 2,847 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39
หญิง 2,804 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,768 คน ประกอบด้วย
มีความหนาแน่นเฉลี่ย      125.30       คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นหนอง ลำคลองหลายสาย มีน้ำท่วมขังเมื่อถึงฤดูฝน หรือฤดูน้ำหลากและขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม่
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.กง ต.ท่าฉนวน จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  
 
 
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะประกอบอาชีพทำนาปีตามพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนที่เนิน ก็จะปลูกกล้วย พืชไร่ระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และถั่วเขียว เมื่อหมดฤดูทำนาปีก็จะทำนาปรังเป็นบางส่วน เนื่องจากแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมมีน้อย และขาดที่เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกกล้วยกันมากขึ้น เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เช่น กล้วยอบเนย , กล้วยตาก, หัวปลีกล้วยสู่โรงงาน และขายส่งกล้วยดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้สำคัญของเกษตรกร
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองตูม 386 389 775 272  
2   บ้านหนองตูม 533 519 1,052 329
  3   บ้านเกาะนอก 404 392 796 243  
4   บ้านวังนาค 181 193 374 141
  5   บ้านหนองกระจอบ 507 474 981 239  
6   บ้านคุยสมอ 332 320 652 207
  7   บ้านหนองโสน 228 271 469 127  
8   บ้านเจริญสุข 276 276 552 156
                 
    รวม 2,847 2,804 5,651 1,768