หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
  ที่ทำการ : เลขที่ 9 ม. 4 บ.วังนาค ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
  โทรศัพท์ : 055-615586
  โทรสาร : 055-615586 ต่อ 18
  Website : www.nongtoomlocal.go.th
  Email : nongtoom.local61@gmail.com
 
สำนักงานปลัด ต่อ 11
 ผ.อ.กองคลัง ต่อ 12
 กองช่าง ต่อ 13
นายก อบต. ต่อ 14
ปลัด อบต. ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 16
 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18
 รองปลัด อบต. ต่อ 19
 งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 20
กองการศึกษาฯ ต่อ 21
ผ.อ.กองช่าง ต่อ 23
ศูนย์น้ำว้า (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) 055-615587
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)