หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังนาค หมู่ 4 บ้านวังนาค ตำบลหนองตูม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังนาค หมู่ 4 บ้านวังนาค ตำบลหนองตูม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๐๐ ลิตร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๕๑ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๘,๙๑๗.-บาท(-สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเด็ดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๑,๑๖๘.-บาท(-สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๕๑ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๘,๙๑๗.-บาท(-สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเด็ดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๑,๑๖๘.-บาท(-สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๕๑ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๘,๙๑๗.-บาท(-สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเด็ดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๑,๑๖๘.-บาท(-สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28