หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อตู้ประกอบปั้มน้ำแบบมีวิป ๓HP ๓๘๐ W พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อปั้มหอยโข่ง มิซซู ๓ HP WCM+๒๒๐๕ TT จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงพร้อมดนตรี จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๙,๗๕๕.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ) จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๕๖๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมเช่าชุดการแสดง โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกาะนอก ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุทัศน์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)