หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.อบต.หนองตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๑๑,๗๖๐.-บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยถนนลูกรังคันคลองเทโพธิ์ ถนนลูกรังคันคลองละเมาะขาด หมู่ที่ 4 และถนนลูกรังคันคลองตาวอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการแต่งหน้า ทำผม พร้อมเช่าชุด จำนวน ๓๕ คน ตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลกินปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการตกแต่งรถในขบวนแห่ ตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลกินปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตกบริการแต่งร้านค้าท้องถิ่นเทศกาลกินปลา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๙ เมตร พร้อมประดับต้นไม้ ประดับไฟให้สวยงาม จำนวน ๑ ร้านค้า ตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลกินปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำคลองแห้ง บริเวณไร่นายแจก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำคลองแห้ง บริเวณไร่นายแจก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำกระทงใบตองสดแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ กระทง ตามโครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ วัน ตามโครงการงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๒ วััน เป็นเงิน ๑๒,๙๓๖.-บาท(-หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบหกกบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๕๑ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๒ วััน เป็นเงิน ๒๓,๕๖๒-บาท(-สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๑๔๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๑๔๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๑๔๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร [ 6 ต.ค. 2565 ]โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 6 ต.ค. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังนาค หมู่ 4 บ้านวังนาค ตำบลหนองตูม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 6 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25