หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองตูม   จ้างโครงการขยายเขตประปาสายดงควง (ช่วงสุดท้าย) หมูที่ ๕ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.หนองตูม   จ้างโครงการขยายเขตประปาสายหนองกระชุม (บ้านนางติ๋ม ไม้กร่าง) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ป่ากุมเกาะ   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ใหญ่ยง หมู่ ๒ ตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ป่ากุมเกาะ   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายแซว หมู่ ๒ ตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.หนองหญ้าปล้อง   ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   จ้างจัดทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบ้านนางบุญนำ บุญสุข หมู่ที่ 7 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยแม่ชะอุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ปากแคว   ซื้อครุภัณฑ์กระจกโค้ง ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.สารจิตร   จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 8518 สท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.สารจิตร   ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.หนองอ้อ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.หนองอ้อ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.หนองอ้อ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.นาทุ่ง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,320