หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองกระดิ่ง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด สายทรายทอง-ทุ่งไม้กอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๔๓ สุโขทัย (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทม.สุโขทัยธานี   จ้างออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย (ระยะที่ 4) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 1 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราย นายพงศธร ยอดทัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.สารจิตร   ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.สารจิตร   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนพิชัยนอก ซอย ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาทำอาหารว่าง ๑ มื้อ จำนวน ๑๐๐ คน โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.ศรีนคร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๐-๐๐๘ สายบ้านตาลพร้า ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2566
อบต.ศรีนคร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๐-๐๑๑ สายเลียบคลองหนองใหญ่ (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑ บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖,๒๗๒ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านป้อม   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ไร้สาย,ถ่าน) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านป้อม   จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านป้อม   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๘ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๔๐ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๔ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๒๖ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.เมืองเก่า   ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านนางนกเล็ก นาสืบ บ้านเลขที่ 219-1 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทต.คลองยาง   ซื้อซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๔๖ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.ท่าฉนวน   จ้างตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าฉนวน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันดินบริเวณศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านซ่าน   จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,862