หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ
  ประปา
  ไฟฟ้า
  โทรคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
   
 
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
 
อบต.ศรีนคร [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.สุโขทัย [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรใน ประกวดธิดาปลาหมู ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีคีรีมาศ เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายฉบับใหม่บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สารจิตร โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ (ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นครเดิฐ นำเงินที่ได้รับบริจาคจากชมรมพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสาร รายงานผ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ในเมือง ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทา [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ไกรใน ประกวดการทำอาหารจากปลา [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีนคร ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ไกรใน ประกวดนักร้องพร้อมแดนเซอร์ ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป้อม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลบ้านป้อม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
 
 
 
   
 
ขนม ของฝาก
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP บ้านหนองตูม
 
 
 
สท0023.3/ว1826 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว4270 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
<