หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ
  ประปา
  ไฟฟ้า
  โทรคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
   
 
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน ส [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมประจำเดือนกรกฏ [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
 
ทม.สวรรคโลก โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนวังพิณพาทย์ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานหอย โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว(60 วัน)ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 หล [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขน [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างตามข้อบัยญัติงบประมาณปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกลี่ยผิวทางและกลบหลุมบ่อบริเวณริมคลองราว [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 256 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง ร่วมตานก๋วยสลาก ในงานประเพณีกินข้าวสลาก หมู่ 6 และหมู่ 13 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีคีรีมาศ ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกงเ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างโรง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีคีรีมาศ ผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1