หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongtoomlocal.go.t...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongtoomlocal.go.t...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongtoomlocal.go.t...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o9 Social Network https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongtoomlocal.go.t...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nongtoomlocal.go.t...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nongtoomlocal.go.t...
o18 E-Service https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongtoomlocal.go.t... https://www.nongtoomlocal.go.t...
 
  (1)     2      3