หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ล้างถนนสาธารณะ ซอยยืนยง หมู่ ๕ บ้านหนองกระจอบ [ 1 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
บริการน้ำอุปโภค บริโภค ในตำบลหนองตูม [ 1 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๓ บ้านเกาะนอก [ 1 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 53
 


 
ล้างถนนสาธารณะ หมู่ ๗ บ้านหนองโสน [ 1 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
ดับไฟไหม้ป่าข้างถนน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตูม [ 1 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 56
 


 
บริการน้ำอุปโภค บริโภค ในตำบลหนองตูม [ 1 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 54
 
 
     


 
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน [ 24 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 83
 


 
ดับไฟไหม้ป่าข้าวโพด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตูม [ 24 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 73
 
 
     


 
มาตรการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 79
 


 
บริการน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 65
 
 
     


 
ดับไฟไหม้ป่าหญ้าข้างทาง บ้านน้ำเรือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าฉนวน [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 75
 


 
มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนตำบลหนองตูมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 110
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 12