หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันอันตราย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตูม [ 27 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 20
 


 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) \"โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓\" [ 23 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 65
 
 
     


 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 22 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 145
 


 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 131
 
 
     


 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 133
 


 
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ [ 26 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 115
 
 
     


 
ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 120
 


 
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ [ 20 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 112
 
 
     


 
การออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ป้าย ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม [ 20 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 125
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเพื่อพิจารณาร่างผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 116
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 114
 


 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 210
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10