หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 18 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 14
 


 
ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 15 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 19
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 23 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 38
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 23 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 39
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 23 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 2 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 75
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 2 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 106
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 71
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 80
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 79
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 71
 
  (1)     2