หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2562  
 

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2562  ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระแรก (ขั้นรับหลักการ) โดยมีนายประทวน  เถื่อนเป้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เปิดประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 12.09 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย