หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
แจกกล้าไม้ตามโครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้ประสานงานและหน่วยดำเนินการร่วมในพื้นที่ ได้แจกกล้าไม้ 12 ชนิด จำนวน 50,122 ต้น ให้แก่ประชาชนในตำบลหนองตูม จำนวน 127 ครัวเรือน ตามโครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09.48 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย