หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำคันดินกั้นน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร หมูที่ 4 บ้านวังนาค ตำบลหนองตูม  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำคันดินกั้นน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค ตำบลหนองตูม ที่พื้นผิวถนนถูกน้ำเซาะ ชำรุด เสียหาย และพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม จากพายุและฝนตกหนักต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 10.29 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย