หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตร ตำบลหนองตูม  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในตำบลหนองตูม จากที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยได้จัดซื้อกระสอบทรายและทราย เพื่อบรรจุกระสอบกั้นน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในตำบลหนองตูม

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 10.50 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย