หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ปรับปรุงอ่างหนองกระจอบ เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตร  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ดำเนินการอุดน้ำบริเวณอ่างหนองกระจอบ เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรในตำบลหนองตูม และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกน้อยและแก้ไขภัยแล้ง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 225 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X