หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ  
 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งมีผู้นำชุมชน อสม.ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 14.04 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 234 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X