หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
การประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  
 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุม\\\"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒\" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างองค์กร

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 11.14 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 276 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X