หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่นด้านสังคมการดำเนินชีวิตในครอบครัว อาชีพและการงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 13.07 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย