หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ผู้บริหาร ปตท.สผ.โครงการเอส 1 และนายประมาณ เต็มเปี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ร่วมประชุมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 ณ สถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการเอส 1 และหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 09.54 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย