หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมในดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายประทวน  เถื่อนเป้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เปิดประชุม ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10.16 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 114 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย