หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเพื่อพิจารณาร่างผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

วันที่ ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเพื่อพิจารณาร่างผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 11.00 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 154 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X