หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
การออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ป้าย ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ป้าย ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี (Ltax GIS)และทะเบียนทรัพย์สิน(Ltax ๓๐๐๐)ให้ถูกต้องครบถ้วนและใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ปี ๒๕๖๓ โดยเริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 10.06 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 215 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X