หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายประทวน  เถื่อนเป้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เปิดประชุม ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 10.31 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 198 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X