หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) \"โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓\"  
 

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)\"โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓\"ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องที่และชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลหนองตูม เพื่อบริหารจัดการขยะเปียกอย่างยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 12.26 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 212 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/22

ลำดับภาพที่ 2/22

ลำดับภาพที่ 3/22

ลำดับภาพที่ 4/22

ลำดับภาพที่ 5/22

ลำดับภาพที่ 6/22

ลำดับภาพที่ 7/22

ลำดับภาพที่ 8/22

ลำดับภาพที่ 9/22

ลำดับภาพที่ 10/22

ลำดับภาพที่ 11/22

ลำดับภาพที่ 12/22

ลำดับภาพที่ 13/22

ลำดับภาพที่ 14/22

ลำดับภาพที่ 15/22

ลำดับภาพที่ 16/22

ลำดับภาพที่ 17/22

ลำดับภาพที่ 18/22

ลำดับภาพที่ 19/22

ลำดับภาพที่ 20/22

ลำดับภาพที่ 21/22

ลำดับภาพที่ 22/22
<<
>>
X