หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันอันตราย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตูม  
 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ให้ประชาชนหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตูม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 10.06 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 117 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X