หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
มาตรการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)  
 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID ๑๙) ภายในอาคารที่ทำการสนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตูมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 12.51 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X