หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน  
 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โดยนายประมาณ เต็มเปี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้จัดประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มชมรมต่าง ๆ ในตำบลหนองตูม เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 13.46 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X