หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ออกบริการเติมน้ำอุปโภค บริโภค ในตำบลหนองตูม  
 

ห้วงวันที่ ๒๘ -๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายประมาณ เต็มเปี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ในตำบลหนองตูม หลังได้รับคำร้องจากประชาชนตำบลหนองตูม หมู่ ๒ หมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๘ ตำบลหนองตูม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากภาวะภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 09.17 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X