หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โดยมี นายอภิชาต เหมือนมนัส นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานในพิธี่เปิดการประชุม ในการนี้มีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนแต่ละตำบลในอำเภอกงไกรลาศ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเเนินงานที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 14.09 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X