หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้สภาพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔  และปรึกษาหารือข้อราชการและภารกิจต่าง ๆ ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายประทวน เถื่อนเป้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เปิดประชุม ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2564 เวลา 11.24 น. โดย คุณ กานต์นภัส ถิ่นรัตน์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X