หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 


 
ขอเชิญกรอกแบบประเมินบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
 

ขอเชิญกรอกแบบสอบถาม  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน  หรือ หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในรอบที่งบประมาณ พ.ศ.2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 09.45 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 20 ท่าน