หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565  9 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565  9 พ.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก(ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม ถึง เม.ย.65)  19 เม.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  4 เม.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของ อบต.หนองตูม ประจำงวดปีงบประมาณ 2564  22 มี.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย ตอน ที่ 1  2 มี.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด  22 ก.พ. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย  11 ก.พ. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดงเชิงสัญญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.หนองตูม  5 ก.พ. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5  27 ม.ค. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  25 ม.ค. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  25 ม.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  25 ม.ค. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รักสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  21 ม.ค. 2565 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   13 ม.ค. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว  10 ม.ค. 2565 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ต.ค.64 ถึง ธ.ค.64  7 ม.ค. 2565 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2  12 พ.ย. 2564 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลาง  25 ต.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖   10 ต.ค. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖   10 ต.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  10 ต.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑืการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  5 ต.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการสำรวจ เรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564  1 ต.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2564  16 ก.ย. 2564 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13