หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย%20และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562   15 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562   15 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รานงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562   15 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   13 พ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562   8 พ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชิ้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน สิงหาคม 2562   26 ก.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   5 ก.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   2 ก.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562   19 ส.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562   8 ส.ค. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม   5 ส.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทำความสะอาดและซ่อมแซมถังประปา หมู่ที่ 8   18 ก.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การช่วยเหลือประชาชน ด้านสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล   10 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทีมงานตรวจประเมิน LPA ได้เข้ามาทำการตรจประเมิน อบต.หนองตูม   5 ก.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม   5 ก.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจิตอาสาทาสีโรงเรียน   3 ก.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   21 มิ.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมประจำเดือน เมษายน 2562   29 พ.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ภายใน   3 พ.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ภายนอก   3 พ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มีนาคม 2562   29 เม.ย. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 4   21 มี.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   13 มี.ค. 2562 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มกราคม 2562   13 มี.ค. 2562 66
  (1)     2      3      4