หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  17 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มกราคม 2563  21 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกาศ “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓”  13 ก.พ. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  12 ก.พ. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  22 ม.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน ธันวาคม 2562  17 ม.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  16 ม.ค. 2563 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  9 ม.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓  26 ธ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562  17 ธ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  16 ธ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเพื่อพิจารณาร่างผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   16 ธ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม   12 ธ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย%20และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562  15 พ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562  15 พ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รานงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562  15 พ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  13 พ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562  8 พ.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชิ้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  2 ต.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน สิงหาคม 2562  26 ก.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  5 ก.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  2 ก.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  19 ส.ค. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  8 ส.ค. 2562 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  5 ส.ค. 2562 71
  (1)     2      3      4      5