หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย.65 ถึง มิ.ย.65  5 ก.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  1 ก.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลาง หมู่ที่ 2  1 ก.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5  27 มิ.ย. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศชี้แจงประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง ม.2  22 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2  20 มิ.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.78-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5  16 มิ.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5  16 มิ.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.78-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2  16 มิ.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5  15 มิ.ย. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-003 สายหนองกระจอบ ซอย 2 (ป้าเกิด) หมู่ที่ 5  13 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565  9 พ.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565  9 พ.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  4 เม.ย. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของ อบต.หนองตูม ประจำงวดปีงบประมาณ 2564  22 มี.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย ตอน ที่ 1  2 มี.ค. 2565 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด  22 ก.พ. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย  11 ก.พ. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดงเชิงสัญญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.หนองตูม  5 ก.พ. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  25 ม.ค. 2565 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  25 ม.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  25 ม.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รักสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  21 ม.ค. 2565 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   13 ม.ค. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว  10 ม.ค. 2565 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7