หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖   10 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖   10 ต.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  10 ต.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑืการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  5 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2564  16 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564  5 ส.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564  5 ส.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  15 ก.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสอบถามประจำปี 2563 ค  15 ก.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  5 ก.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน พฤษภาคม 2564   7 มิ.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน เมษายน 2564   5 พ.ค. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  9 เม.ย. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564  9 เม.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  15 มี.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน กุมภาพันธ์ 2564  3 มี.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   C:\Users\A320\Desktop\รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูทประจำเดือน มกราคม 2564  22 ก.พ. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   C:\Users\A320\Desktop\รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูทประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  22 ก.พ. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  3 ก.พ. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน มกราคม พ.ศ. 2564  3 ก.พ. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  5 ม.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  30 ธ.ค. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  28 ธ.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อรถบรรทุก ดีเซล)  14 ธ.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  7 ธ.ค. 2563 66
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6