หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชิ้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน สิงหาคม 2562   26 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   5 ก.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   2 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562   19 ส.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562   8 ส.ค. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม   5 ส.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทำความสะอาดและซ่อมแซมถังประปา หมู่ที่ 8   18 ก.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   การช่วยเหลือประชาชน ด้านสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล   10 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทีมงานตรวจประเมิน LPA ได้เข้ามาทำการตรจประเมิน อบต.หนองตูม   5 ก.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม   5 ก.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจิตอาสาทาสีโรงเรียน   3 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   21 มิ.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมประจำเดือน เมษายน 2562   29 พ.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ภายใน   3 พ.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ภายนอก   3 พ.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มีนาคม 2562   29 เม.ย. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 4   21 มี.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   13 มี.ค. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มกราคม 2562   13 มี.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน ธันวาคม 2561   13 มี.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   13 มี.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์      13 มี.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม (เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)ครั้งที่3   13 ก.พ. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำปหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   16 ม.ค. 2562 73
  (1)     2      3      4