หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมประจำเดือน เมษายน 2562  29 พ.ค. 2562 173
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ภายใน  3 พ.ค. 2562 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ ITAS ภายนอก  3 พ.ค. 2562 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มีนาคม 2562  29 เม.ย. 2562 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โอนครั้งที่ 4  21 มี.ค. 2562 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  13 มี.ค. 2562 257
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มกราคม 2562  13 มี.ค. 2562 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน ธันวาคม 2561  13 มี.ค. 2562 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  13 มี.ค. 2562 144
ข่าวประชาสัมพันธ์     13 มี.ค. 2562 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม (เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)ครั้งที่3  13 ก.พ. 2562 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำปหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  16 ม.ค. 2562 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  16 ม.ค. 2562 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2562  2 ม.ค. 2562 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม (บุคคลภายใน)  19 พ.ย. 2561 219
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม (บุคคลภายนอก)  19 พ.ย. 2561 218
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  19 พ.ย. 2561 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน ตุลาคม 2561  13 พ.ย. 2561 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง ณ สิ้นงวดเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  6 พ.ย. 2561 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561  5 พ.ย. 2561 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือนกันยายน 2561  5 พ.ย. 2561 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ครั้งที่1)  2 พ.ย. 2561 161
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการถอนเงินธนาคาร  24 ต.ค. 2561 383
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน กันยายน พ.ศ. 2561  8 ต.ค. 2561 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมประจำเดือน สิงหาคม 2561  17 ก.ย. 2561 137
   1      2      3      4     (5)     6      7      8