หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองโสน (ช่วงที่2)7  7 ม.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายจวน (ช่วงที่1) หมู่ 2  7 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุรพา (ช่วงที่1) หมู่ 6  7 ม.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยันยง หมู 6  7 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  7 ม.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256  7 ธ.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลชนะ (ไตรมาส ที่ 4 เดือน ก.ค.63 ถึง เดือน ก.ย.63)  8 ต.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาสผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคา 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาส ที่4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)  10 ก.ค. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)  10 ก.ค. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ (ไตรมาส ที่2 เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)  10 ก.ค. 2563 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ (ไตรมาส ที่1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561)  10 ก.ค. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560)  10 ก.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสองท้อง หมู่ที่ 6  10 มิ.ย. 2562 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือนมีนาคม พ.ศ.2561   5 ก.ค. 2561 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปร.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  25 ม.ค. 2561 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปปช. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5  25 ม.ค. 2561 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนตุลาคม 2560  6 ธ.ค. 2560 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  6 ธ.ค. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนกันยายน 2560  6 ธ.ค. 2560 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5  12 ต.ค. 2560 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูน้ำ หมู่ 4  12 ต.ค. 2560 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  4 ต.ค. 2560 141
  (1)     2      3      4