หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 (ป้าเกิด) หมูที่ 5  7 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองไผ่ทิว หมู่ที่ 2  7 ก.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายยอง หมู่ที่ 3  7 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายรถ บ้านหนองกระจอบ หมู่ที่ 5  7 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตูม 1 (บ้านลุงยัน) หมู่ที่ 1  7 ก.ย. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นสายปรัมมะม่วง หมู่ที่ 1  7 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย.64 ถึง มิ.ย.64  9 ก.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560)  7 เม.ย. 2564 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564  7 เม.ย. 2564 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองโสน (ช่วงที่2)7  7 ม.ค. 2564 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายจวน (ช่วงที่1) หมู่ 2  7 ม.ค. 2564 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุรพา (ช่วงที่1) หมู่ 6  7 ม.ค. 2564 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยันยง หมู 6  7 ม.ค. 2564 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  7 ม.ค. 2564 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256  7 ธ.ค. 2563 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลชนะ (ไตรมาส ที่ 4 เดือน ก.ค.63 ถึง เดือน ก.ย.63)  8 ต.ค. 2563 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาสผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคา 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาส ที่4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)  10 ก.ค. 2563 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)  10 ก.ค. 2563 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ (ไตรมาส ที่2 เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)  10 ก.ค. 2563 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ (ไตรมาส ที่1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561)  10 ก.ค. 2563 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560)  10 ก.ค. 2563 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสองท้อง หมู่ที่ 6  10 มิ.ย. 2562 144
  (1)     2      3      4      5