หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสองท้อง หมู่ที่ 6  10 มิ.ย. 2562 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือนมีนาคม พ.ศ.2561   5 ก.ค. 2561 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปร.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  25 ม.ค. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปปช. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5  25 ม.ค. 2561 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนตุลาคม 2560  6 ธ.ค. 2560 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  6 ธ.ค. 2560 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนกันยายน 2560  6 ธ.ค. 2560 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5  12 ต.ค. 2560 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูน้ำ หมู่ 4  12 ต.ค. 2560 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  4 ต.ค. 2560 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  15 ก.ย. 2560 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  15 ก.ย. 2560 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560  6 ก.ค. 2560 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม หมู่ 4  3 ก.ค. 2560 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  8 มิ.ย. 2560 259
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระจอบ ซอย 5 หมู่ที่ 5  26 พ.ค. 2560 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระจอบ ซอย 5 หมู่ที่ 5  23 พ.ค. 2560 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบสายทุ่งสลา หมู่ 5  22 พ.ค. 2560 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขุดอ่างเก็บน้ำพร้อมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นหนองกระจอบ หมู่ที่ 5  15 ก.พ. 2560 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8  8 พ.ย. 2559 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7  8 พ.ย. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3  8 พ.ย. 2559 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  28 มิ.ย. 2559 186
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่องการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  23 มิ.ย. 2559 245
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  17 พ.ย. 2558 487
  (1)     2      3      4