หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาสผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคา 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 งบประมาณ 2563)  10 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาส ที่4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)  10 ก.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)  10 ก.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ (ไตรมาส ที่2 เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)  10 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ (ไตรมาส ที่1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561)  10 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560)  10 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสองท้อง หมู่ที่ 6  10 มิ.ย. 2562 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือนมีนาคม พ.ศ.2561   5 ก.ค. 2561 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปร.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  25 ม.ค. 2561 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปปช. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5  25 ม.ค. 2561 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนตุลาคม 2560  6 ธ.ค. 2560 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  6 ธ.ค. 2560 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนกันยายน 2560  6 ธ.ค. 2560 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5  12 ต.ค. 2560 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูน้ำ หมู่ 4  12 ต.ค. 2560 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  4 ต.ค. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  15 ก.ย. 2560 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  15 ก.ย. 2560 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560  6 ก.ค. 2560 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม หมู่ 4  3 ก.ค. 2560 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  8 มิ.ย. 2560 293
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระจอบ ซอย 5 หมู่ที่ 5  26 พ.ค. 2560 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระจอบ ซอย 5 หมู่ที่ 5  23 พ.ค. 2560 170
  (1)     2      3      4