หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสองท้อง หมู่ที่ 6   10 มิ.ย. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นงวดเดือนมีนาคม พ.ศ.2561    5 ก.ค. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปร.4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5   25 ม.ค. 2561 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง ปปช. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5   25 ม.ค. 2561 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนตุลาคม 2560   6 ธ.ค. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   6 ธ.ค. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนกันยายน 2560   6 ธ.ค. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5   12 ต.ค. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูน้ำ หมู่ 4   12 ต.ค. 2560 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   4 ต.ค. 2560 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560   15 ก.ย. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560   15 ก.ย. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560   6 ก.ค. 2560 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม หมู่ 4   3 ก.ค. 2560 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเกี่ยวกับการปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   8 มิ.ย. 2560 239
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระจอบ ซอย 5 หมู่ที่ 5   26 พ.ค. 2560 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระจอบ ซอย 5 หมู่ที่ 5   23 พ.ค. 2560 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบสายทุ่งสลา หมู่ 5   22 พ.ค. 2560 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขุดอ่างเก็บน้ำพร้อมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นหนองกระจอบ หมู่ที่ 5   15 ก.พ. 2560 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8   8 พ.ย. 2559 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7   8 พ.ย. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3   8 พ.ย. 2559 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   28 มิ.ย. 2559 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่องการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   23 มิ.ย. 2559 233
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   17 พ.ย. 2558 474
  (1)     2      3      4