หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองตูม  19 ต.ค. 2558 1540
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP แบบมุมมองคง (Outdoor Fixed Network Camera) พร้อมติิดตั้งจนใช้งานได้  1 ต.ค. 2558 802
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการต่อเติมห้องน้ำคนพิการพร้อมทางลาดสำหรับคนพิการ  2 ก.ย. 2558 518
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม  3 ส.ค. 2558 492
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงเรียงหินหลังฝายคลองละเมาะขาด หมู่ที่ 4  9 ก.ค. 2558 372
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองตาว๊อก - คลองละเมาะขาด หมู่่ที่ 5  9 ก.ค. 2558 329
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมแซมบานประตูน้ำอ่างเก็บน้ำ (บ่อขยะ) หมู่ที่ 5  9 ก.ค. 2558 487
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง  23 มิ.ย. 2558 410
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โคงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายปรักมะม่วง หมู่ที่ 1  14 พ.ค. 2558 281
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองตาว๊อก-คลองละเมาะขาด หมู่ที่ 5  14 พ.ค. 2558 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำ (บ่อขยะ) หมู่ที่ 5  14 พ.ค. 2558 302
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงพร - ราชวงศ์ หมู่ที่ 8  14 พ.ค. 2558 210
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายวังนาค ซอย 2 หมู่ที่ 4  14 พ.ค. 2558 287
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขายเขตบริการระบบประปา สายดงควง หมู่ที่ 5  14 พ.ค. 2558 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะนอก ซอย 3 หมู่ที่ 3  14 พ.ค. 2558 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก ซอยเสือมี หมู่ที่ 5  14 พ.ค. 2558 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาตรี หมูที่ 1  14 พ.ค. 2558 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขุดลอกคลอกจิกลาว หมู่ที่ 3  14 พ.ค. 2558 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการกซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุยสมอ 5 หมู่ที่ 6  20 มี.ค. 2558 213
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองละเมาะขาด หมู่ที่ 4  20 มี.ค. 2558 215
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังนาค ซอย3 หมู่ที่ 4  20 มี.ค. 2558 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทร์ขวัญ-หนองโสน หมู่ที่ 7  20 มี.ค. 2558 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ สายนายายเวียน หมู่ที่ 6  20 มี.ค. 2558 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน  19 ก.พ. 2558 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มขาว หมู่ที่ 2  29 ม.ค. 2558 196
   1     (2)     3      4