หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลับ   กิจกรรมการรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม ณ ธนาคารคัดแยกขยะ อบต.หนองกลับ   15 ธ.ค. 2564 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มี.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มี.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มี.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มี.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านป้อม   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 มี.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองจิก   8 มี.ค. 2564 1
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองจิก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร   8 มี.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.86-003 สายหน้าวัดมุจลินทาราม-ปลายนาเหนือ หมู่ที่ 9,12 (หมู่ที่ 12 บ้านปลายนานิค   8 มี.ค. 2564 1
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ดงเดือย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   8 มี.ค. 2564 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ดงเดือย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร   8 มี.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ชนิด ขาติดตั้ง K3Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน น-8544 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สุโขทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน ตค-9933 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    8 มี.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งยางเมือง   ข้อมูลสาระสำคัญในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน    8 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ   8 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไกรนอก   เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก   8 มี.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย   8 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สารจิตร   โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ (ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2564   8 มี.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านป้อม   โครงการหลักสูตรการนวดแผนไทย จำนวน 31 ชั่วโมง   8 มี.ค. 2564 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,075