หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับกองช่่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่   ขอเชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตรวจสุขภาพประจำปี   8 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมถวายเทียนพรราา ปี 2563 จำนวน 2 ป้าย   8 ก.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรใน   ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563   8 ก.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   8 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง จัดหาเอกชนร่วมทุนในโครงการด้านการจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแก๊สซิฟิเคชั่นของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)   8 ก.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหลุม   โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563   8 ก.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ในเมือง   ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓    8 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทองแดง   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563   8 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดอู่สำเภาทองบริเวณบ้านนายอยัญ พรมภา - ที่ดินนายประสาน ตุ่มทิม หมูที่ 5    8 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองยาง   ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563   8 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองยาง   ประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ.2563   8 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองยาง   ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองยาง ปี พ.ศ.2563   8 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   8 ก.ค. 2563 10
กิจการสภา อบต.ท่าฉนวน   ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พุทธศักราช 2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563   8 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองยาง   โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร    8 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองยาง   โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    8 ก.ค. 2563 0
กิจการสภา อบต.ท่าฉนวน   ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พุทธศักราช 2563 และประจำปีพุทธศักราช 2564   8 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านป้อม   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   8 ก.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.นครเดิฐ   ร่วมกับ กศน.ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร ให้ความรู้ไวรัสโควิก 19 แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่นักเรียนกศน.ตำบลนครเดิฐ   8 ก.ค. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.นครเดิฐ   ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่เข้าใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ กรอกการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ   8 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ปากพระ   8 ก.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ม.2   8 ก.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 889