หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   าร่วมงานแถลงข่าว งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ วันที่ 6-10 ธันวาคม 2562    9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ ในชุดการแสดง \"นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ\" ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)   9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   ร่วมพิธีเปิดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ” ประจำปีงบประมาณ 2563    9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับผึ้ง   ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 โครงการ   9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   กิจกรรมเต้นแอโรบิทในโครงการ Smart Life Project ประจำเดือน ธ.ค.2562   9 ธ.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองตูม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายปรักไม้ดำ หมู่ 5   9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   กิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลบ้านแก่ง ประจำเดือนธันวาคม 2562   9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)   9 ธ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแก่ง   9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล   9 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านป้อม   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังสายเนินสำโรง-ยางซ้าย หมู่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม   9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทุเลาประจำเดือนธันวาคม 2562   9 ธ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารชะอมประจำเดือนธันวาคม 2562   9 ธ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมื่นชัย ประจำเดือน ธันวาคม 2562   9 ธ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณข้างทางหลวง สท.1048 ม.2   9 ธ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองตูม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบแปลนโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายคันคลองแห้งถึงไร่ตาทวน หมู่ 1   9 ธ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัวเขาดิน หมูที่ 3    9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสสายทาง สท.ถ. 86-002 สายบ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ 4 - บ้านบึงสนม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   9 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เมืองเก่า   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   9 ธ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านป้อม   โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและเครือข่ายสุขภาพ ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ2563    6 ธ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไม้ขอน   ประกาศ อบต. เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.วังไม้ขอน พ.ศ.2563   6 ธ.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรกลาง   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562   6 ธ.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองตูม   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562   6 ธ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าประกวดลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563   6 ธ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   งบเดือน รับ-จ่ายเงิน เดือน พฤศจิกายน 2562   6 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองจิก   วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   6 ธ.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 720