หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ต.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา18102564   18 ต.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะพังงามเชื่อมคลองป่าแดง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 18102564   18 ต.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองป่าแดง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 3) 18102564   18 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไกรใน      18 ต.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมัย หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)18102564   18 ต.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเลา หมู่ที่ 618102564   18 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไกรนอก   เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาต    18 ต.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรนอก   การอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง    18 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ป่ากุมเกาะ   การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 ต.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสุโขทัย   18 ต.ค. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กงไกรลาศ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ   18 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่1 -11 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย อันต้องเสียภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่   องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ไปชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564    18 ต.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีคีรีมาศ   กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   18 ต.ค. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,287