หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.ไกรใน   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564   17 ส.ค. 2565 9
กิจการสภา อบต.บ้านสวน   การประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565   11 ส.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กงไกรลาศ   การบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ   27 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สวรรคโลก   เจ้าหน้าที่กองสาธาฯ ล้างตลาดสดเทศบาลฯ   27 พ.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการพ่นน้ำยาแบบฝอยละลองป้องกันโรคชิคุนกุนยา   27 พ.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำขาว   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ    27 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   ออกสำรวจการทำรางระบายน้ำไร้ท่อ ในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณ ม.4   27 พ.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลับ   การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ ศพด.บ้านใหม่ป่าถ่อนและ ศพด.บ้านหนองกลับ   27 พ.ค. 2565 15
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.บ้านสวน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงาน)   27 พ.ค. 2565 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนน จำนวน 8 สาย หมู่ที่ 1 บ้านวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   27 พ.ค. 2565 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนน จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   27 พ.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองเก่า   นายรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยมี นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย พบปะเยี่ยมเยือนและมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ ในที่ประชุม ณ ห้   27 พ.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทต.กงไกรลาศ   สัมมนาออนไลน์ ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. (พ.ศ.2566-2570)   27 พ.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งเสลี่ยม   มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบภัยจากปัญหาวาตภัย   27 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   นายกประดิษฐ์ พละทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการป้องกันผู้ที่ใช้ถนนตกแม่น้ำยม บริเวณหมู่ที่ 1 เส้นริมแม่น้ำยม ตั้งแต่ประตูระบายน้ำคลองตาปลิว หมู่ที่ 1 ไปทางวัดวังใหญ่ ระยะทางประมาณ 300 เมตร โดยการนำกร   27 พ.ค. 2565 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ศรีนคร   ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน สำหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)   27 พ.ค. 2565 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรนอก   เข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   27 พ.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีนคร   ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน สำหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)   27 พ.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับผึ้ง   การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565   27 พ.ค. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรวน ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหลุม หมูที่ ๘ ตำบลบ้านหลุม    27 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กงไกรลาศ   พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐   27 พ.ค. 2565 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางล้วน จันทรกุล หมู่ที 1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย    26 พ.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองเก่า   วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้เรียกประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อพูดคุยและชี้แจงเกี่ยวกับการทำงาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า   26 พ.ค. 2565 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาทุ่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสระวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ค. 2565 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 7 บ้านสำนัก ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   26 พ.ค. 2565 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,448