หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนในพื้นที่วังทองแดง จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์   1 ธ.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.63-14 พ.ค.64 จำนวน 108 วัน   1 ธ.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีนคร   ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ฯ    1 ธ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สุโขทัย   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)   1 ธ.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรใน   ประกวดธิดาปลาหมู ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีคีรีมาศ   เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายฉบับใหม่บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566   1 ธ.ค. 2563 0
กิจการสภา อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สารจิตร   โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ (ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ธ.ค. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.นครเดิฐ   นำเงินที่ได้รับบริจาคจากชมรมพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย   1 ธ.ค. 2563 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 พ.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สวรรคโลก   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ในเมือง   ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 10-012 สายพิชัยนอก หมู่ที่ 1 บ้านหางคลอง   30 พ.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรใน   ประกวดการทำอาหารจากปลา   30 พ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไม้ขอน   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 พ.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีนคร   ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   30 พ.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรใน   ประกวดนักร้องพร้อมแดนเซอร์ ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี   30 พ.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านป้อม   โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลบ้านป้อม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564   30 พ.ย. 2563 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรใน   เดินแบบกิตติมศักดิ์   30 พ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ   30 พ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่   ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563   30 พ.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองอ้อ   ประชาสัมพันธ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทคลั่ง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว   30 พ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองตูม   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   30 พ.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรใน   ประกวดธิดาปลา   30 พ.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.กลางดง   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจสร้างฝายมีชีวิต    30 พ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กลางดง   รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู   30 พ.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,019