หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาตำบล ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
แผนพัฒนาตำบล ๒๕๖๑-๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
แผนพัฒนาตำบล ๒๕๖๑-๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561 - 2564) [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 13 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
แผนการพัฒนาบคุลากร 2560 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
แผน ปปช 2562-2564 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
แผน ปปช 2562 [ 1 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
การประกาศการใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2