หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)