หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)