หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)