หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) [ 2 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2560-2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือประมวลจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)