หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตูม
ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดหนองตูม
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนบ้านเกาะนอก
โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนหนองตูมวิทยา
         
 
วัด จำนวน 1 แห่ง
วัดหนองตูม
         
 
สถานีตำรวจ ( ที่พักสายตรวจ )   1 แห่ง
สถานีดับเพลิง   1 แห่ง
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %