หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


นางสาวธนิษฐ์นันท์ เอี่ยมหน่อ
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-4052497


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเทเวศน์ วงศ์ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 089-9982646


นางสาวปทุมมา ประคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายชาคริสต์ พลับผล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวโศรดา อินทร์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมเกียรติ บุญเที่ยง
พนักงานดับเพลิง


นายวรวิทย์ จันทขาว
พนักงานดับเพลิง


นายสุชิน รอดบุญ
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายพระรจน์ คำดำ
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย


นายนิมิตร นวลทิม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.


นายจำรัส บุญจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
ช่วยงานอำนวยการทั่วไป


นายพิม ด้วงมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยงานประชาสัมพันธ์


นางสาววราภา โพธิ์บุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานนโยบายและแผน


นางสาวอานุศร เทียนดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานควบคุมเอกสาร