หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


ว่าที่ร้อยเอกชาญพิชัย คล้ายคลึง
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-9077009


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชาคริสต์ พลับผล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวโศรดา อินศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิมิตร นวลทิม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.


นายพระรจน์ คำดำ
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย


นายสุชิน รอดบุญ
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายวรวิทย์ จันทขาว
พนักงานดับเพลิง


นายสมเกียรติ บุญเที่ยง
พนักงานดับเพลิง


นายจำรัส บุญจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
ช่วยงานอำนวยการทั่วไป


นายพิม ด้วงมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยงานประชาสัมพันธ์


นางสาววราภา โพธิ์บุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานนโยบายและแผน


นางสาวอานุศร เทียนดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานควบคุมเอกสาร


นางสาวมิ่งขวัญ โพธิ์บุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่