หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวมิ่งขวัญ โพธิ์บุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่


นายวิโรจน์ เพิ่มพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนพดล ทองบุรี
พนักงานประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย


นายนคร รอดสุวรรณ์
คนสวน


นางประเสริฐ บุญเที่ยง
แม่บ้าน