หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
โทร : 082-8933629
 
 
นายวิทวัส ทั่วดาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-0874246
นายวิชญ์ฐพงศ์ ธนะนันต์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางนารีรัตน์ สีสัตย์ซื่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวธัญวษา เสือเณร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวมาลี พรมฟู
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนภาพร โตมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิไลพร ชื่นบางบ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายชาตรี ทรายทอง
ผู้ผลิตน้ำประปา
นายสุรกิจ เรืองฤิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่างซ่อมประปา
นายเจษฎา จีนด้วง
พนักงานขับรถตู้
นางสาวจันทรา พินทุย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวเจนจินตา ทวีนาท
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ดูแลโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง