หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


นายทรงยศ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-3061114


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค


ว่าง
นายช่างโยธา


นายสมภพ พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายฤทธิชัย จินดาเฟือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายมนัส จันทโสภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวะรากูล ปลัดกอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายชาญยุทธ์ มันพร้าว
พนักงานขับรถ


นางสาวสิริลักษณ์ โพธิ์ขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวปิยะพร บริกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ