หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


นาวสาวกรองกาญจน์ สามิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นาวสาวกรองกาญจน์ สามิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ว่าง
ครูชำนาญการ


นางสาวนิลลารัตน์ โตมาก
ครู คศ.2


นางสาววันเพ็ญ โพธิ์บุญ
ครู คศ.2


นางสาวสุภาพร พยอม
ครู คศ.2


นางศรีนวล ไทยแท้
ครู คศ.2


นางสาวจิรัชยา พรมฟู
ครู คศ.1


นางนันทมนัส สิงกรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุนิสา น้อยอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุภาวดี แสงจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนรารักษ์ จันทขาว
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.ภัทรวดี ชื่นบางบ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน