หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


นางสาวปาณิสรา ปลื้มใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 082-8933629


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข


นายธนะชัย น้อยอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถขยะ


นายอนุชา นาทา
พนักงานเก็บขยะ


นางสาวจิตราภรณ์ โพธิ์ขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยปฏิบัติงานควบคุมเอกสาร


นายสุชาติ รอดบุญ
พนักงานเก็บขยะ


นายณรงค์ชัย บุญกิม
พนักงานเก็บขยะ


นางสาวจิตติยา สุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ