หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
"มีน้ำมีชีวิต มีอาชีพมั่นคง มีชุมชนที่เข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองตูม
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายจรินทร์ ไม้กร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 


นางมัลลิกา เงี้ยวเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-0541178
 
 


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 097-3242283


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นายพิเชฐ ใจชื้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขน


นายวิรัตน์ พรหมโสฬส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุเทพ เถื่อนเป้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสละ เรียบร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวฉลาด เพ็ชรฟัก
แม่บ้าน