หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า1,189 ครัวเรือน
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( สำนักงานย่อย ) 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 6 ตู้
 
 
ปั้มน้ำมัน และก๊าซ 4 แห่ง
โรงสี 15 แห่ง
 
 
สภาพดิน โดยทั่วไปเป็นร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ทำสวน
สภาพน้ำ มีคลองและหนองเป็นจำนวนมาก เกิดอุทกภัยในฤดูน้ำ แห้งแล้งในฤดูแล้ง
มีบ่อน้ำมันดิบ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตเลียม