หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม
พัฒนาตำบล ประชาชนมีรายได้
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาทุกด้าน
ทำงานโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างงาน เพิ่มรายได้
วัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นายประมาณ เต็มเปี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ อบต.หนองตูม
 

เบอร์โทรศัพท์
ได้เปลี่ยนเป็นหมายเลข
ศูนย์น้ำว้า  (แจ้งเหตุเพลิงไหม้) 055-615587  

สำนักงาน  055-615586
สำนักงานปลัด ต่อ 11
ผ.อ.กองคลัง ต่อ 12
กองช่าง ต่อ 13
นายก อบต. ต่อ 14
ปลัด อบต. ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 16
ส่งแฟกซ์ ต่อ 18
รองปลัด อบต. ต่อ 19
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 20
กองการศึกษาฯ ต่อ 21
ผ.อ.กองช่าง ต่อ 23


เขียนโดย   คุณ admin

วันที่ 1 เม.ย. 2559 เวลา 14.00 น. [ IP : 125.25.200.167 ]  
 

                            

เขียนโดย   คุณ สุพัฒน์ อ่ำฉาย

วันที่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 10.37 น. [ IP : 182.53.161.23 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)